Konstruktieberekeningen

U gaat bouwen of verbouwen, misschien zelfs vergunningvrij; elke situatie moet voldoen aan de geldende bouwvoorschriften. Uw bouwwerk moet tenslotte niet alleen mooi maar ook veilig zijn. Alle delen, zoals balklagen en balken, lateien en fundaties, moeten goed gedimensioneerd zijn. Is de oude fundering sterk genoeg voor die extra verdieping? En kan die dragende muur een stukje worden ingekort? Kortom u heeft een konstruktieberekening nodig.

Wij berekenen voor u:

  • - Houtkonstrukties
  • - Staalkonstrukties
  • - Betonkonstrukties
  • - Fundaties, met of zonder heipalen

Ook bouwprofessionals kunnen bij ons terecht.